ZNP Oddział Łódź Widzew
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź- Widzew

Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Oddział Łódź Widzew
ul. Stefana Kopcińskiego 54
90- 032 Łódź
mail: znpwidzew@o2.pl
lodz_widzew@znp.edu.pl
tel. 42 674 13 54
fax. 42 674 13 53

nr rachunku bankowego Oddziału ZNP Łódź Widzew
09 1240 3031 1111 0000 3426 7176

Aktualności

Podziękowania za udział w manifestacji posłuchaj obejrzyj

Podziękowania za udział w manifestacji posłuchaj obejrzyj

Manifestacja 18 04 fotorelacja

Manifestacja 18 04 fotorelacja

Strona Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Strona  Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

ZNP Zarząd Główny strona www.

 ZNP Zarząd Główny strona www.

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

4 listopad 2016

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.

Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”.

 

Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

– demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;

– zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;

– zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;

– brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,

 

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

– pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

– Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;

– akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,

– nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.

 

Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.

 

Postulaty ZNP to:

 

– wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,

 

– zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.